Food Grade Lube (NSF H1 Approved) 50g

Attribute:

คลีมรักษาสภาพยาง เพื่อช่วยยื่นอายุการใช้งานของยาง เป็น Food Grade ไม่เป็นอันตรายต่ออาหารและเครื่องดื่ม ขนาด 28 กรัม

Share

Share

Powered by MakeWebEasy.com